^

 

Резултати
2017 - 2018

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

   

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

   

Участници за Финален кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

               

 

 

Резултати
2016 - 2017

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

     

Участници за Финален кръг

 

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

     

 

 

 Резултати
2015 - 2016
5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

           

Участници за Финален кръг

               

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

Резултати
2014 - 2015

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Трети предварителен кръг

Участници за Финален кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

Резултати
2013 - 2014

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Участници за Финален кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"